Sunday, October 26, 2014

Six deadly sins of men's wardrobe.

             Straight at the beginning I need to say, everything You are gonna read is my very own opinion based on my taste and style. So hope no one is gonna feel ofended. 
Let's begin!
--------------
             Na samym początku chciałbym powiedzieć, że wszystko co poniżej przeczytacie jest opinią opartą na moim własnym wyczuciu estetyki i stylu. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony.
Zaczynajmy!

             The World is ruled by two forces. Guess what! No both of them are working for our happines. We can compare one of them to animals we know from the Disney movie "Cinderella".
Being helpful, whispering the good ideas into our head, making sure we are not gonna leave from the house in two different shoes. The other one, here troubles begin, is trying to convice us that wearing/having one of the thing from the list down below would be an amazing idea. So here it is! The lsit of six DEADLY sins of men's wardrobe!
--------------
             Świat jest kierowany przez dwie siły. Zgadnij co! Zdecydowanie nie obie chcą naszego dobra. Jedną z nich porównać możemy do zwierząt jakie znamy z Diesney'owskiej bajki "Kopciuszek". Jest pomocna, szepcze i podpowiada nam do ucha, upewnia się, że nie wyjdziemy z domu w dwóch różnych butach. Z kolei druga, tutaj problem się zaczyna, próbuje przekonać nas, że posiadanie/założenie jednej z rzeczy, znajdującej się na liście poniżej, byłoby wspaniałym pomysłem.
Oto i ona! Lista sześciu grzechów głównych męskiej szafy!


1. Baggy Jeans / Spodnie z luźnym krokiem


If you wanna walk down on a street and hear questions like "how much today" etc. these pants will be suitable for you. If y'all know what I mean. On the other side planty of girls would be thinking what kind of treasure needs that much space between your legs. 
WARNING: Don't forget to put your oversized shirt with it.
------------------
Jeśli chcesz iść ulicą i słyszeć pytania typu "po ile dzisiaj" itd. te spodnie były uszyte z myślą o Tobie. Jeśli wiecie co mam na myśli. Z drugiej strony, rzesza dziewczyn będzie się zastanawiał jakiego rodzaju skarb potrzebuje takiej ilości miejsca pomiędzy Twoimi nogami.
UWAGA: Nie zapomnij założyć oversizowego t-shirtu razem z nimi.

2. Male high heels/Męskie buty na obcasie.


Well I don't care what's your height, u are short/tall/midget. Just for god's sake, don't put the high heels on. At least you wanna spend your life alone, with seven cats running around you,
 it should be good choice for you. 
WARNING: Just don't scare your cats with the tapping of your heels.
----------------
Nie obchodzi mnie jaki jest Twój wzrost, czy jesteś niski/wysoki/karłowaty. Tylko na litość boską, nie zakładaj butów na obcasie! Właściwie jeśli chcesz spędzić swoje życie samotnie, z siedmioma kotami biegającymi dookoła Ciebie, te buty powinny być dla Ciebie idealne.
UWAGA: Nie wystrasz kotów stukaniem Twoich obcasów.

3. Eco bag/ Torba ekologiczna (my other bag is chanel)


I don't mind actually wearing an eco bag. All of the pro-enviroment actions are supported by me. But the stupidity of some quotes we can find on them is not worthy any word. My favourite example is "my other bag is chanel". Yup, I saw hobo with that bag once. Do not belive in wise words you can find on them.
----------------
Nie mam nic przeciwko korzystania z eko toreb. Wszystkie pro-środowiskowe akcje mają moje wsparcie. Jednak głupota niektórych cytatów, jakie możemy na nich znaleźć, nie jest warta ani jednego słowa. Moim ulubionym jest "my other bag is chanel". Yhym, widziałem raz bezdomnego z taką. Nie wierzcie w żadne mądre słowa, które możecie na nich znaleźć.

4. Really, really deep v-neck / Na prawdę, na prawdę głęboki v-dekolt.


Don't u think there is something wrong with it if you can, literally, feel the air on your belly button?
If the answer is no. You are lost! The deeper you go with your v-neck the more lost you are. 
+ you will look like someone was trying to rippe your clothes of and rape you.
------------------
Nie uważasz, że coś nie gra jeśli, dosłownie, możesz poczuć powiew wiatru w swoim pępku?
Jeśli odpowiedź brzmi "NIE". Jesteś przegrany! Im głębiej pójdziesz z V wcięciem tym bardziej przegrany jesteś. + będziesz wyglądał jak by ktoś próbował zerwać z Ciebie ubrania i Cię zgwałcić.

5. Leather pants/Skórzane spodnie


Leather pants are allowed just for owners of  Kawasaki, Suzuki,  Harley-Davidson etc.
Those names are not telling a lot to you? Then burn this pants and don't even ask why! Your balls will be gratefull for that.
---------------
Skórzane spodnie są dozwolone tylko dla właścicieli  Kawasaki, Suzuki,  Harley-Davidson itd.
Nazwy te nie mówią Ci za dużo? W takim razie spal te spodnie i nie pytaj nawet czemu! Twoje piłeczki będą Ci za to wdzięczne.

6. Hawaiian Shirt/ Hawajska koszula


I get it, you are to busy with work, school, raising your kids to get on a good holidays. But Hawaiian shirt will bring you only nightmares. So instead of hurting yourself and people around you by flashing on the street in these colorful piece of s**t, just lay down on a tv and get some good rest.
By the way, you will never look in this shirt as good as this dog on the picture.
-----------------
Rozumiem, jesteś zbyt zajęty pracą, szkołą, wychowywaniem dzieci aby wybrać się na dobre wakacje. Jednak hawajska koszula przysporzyć może Ci tylko koszmarów. Tak więc zamiast ranienia siebie i wszystkich dookoła poprzez "świecenie" na ulicach w tym kolorowym kawałku g***a usiądź przed telewizorem i trochę odpocznij.
Poza tym, nigdy nie będziesz wyglądał w tej koszuli tak dobrze jak ten piesek na zdjęciu.This is it! As I said at the beginning, it is my very own opinion about men's fashion mistakes.
What is your opinion then!? With which mistake u agree with which one you don't?
And maybe I didn't point out something what is in your mind?
Let me know in comments!
That's all for today so let's keep in touch on facebook and instagram as usuall. 
X.o.X.o
------------------------------
To wszystko! Tak jak powiedziałem na początku, to tylko i wyłącznie moja opinia na temat męskich modowych błędów. Jaka jest Twoja opinia? Z którymi błędami się zgadzasz a z którymi nie?
Może nie wskazałem któregoś a właśnie chodzi Ci po głowie?
Daj mi znać w komentarzu!
To wszystko na dziś, więc tak jak zwykle zapraszam was do zostania w kontakcie na facebook'u i instagramie.


     
Tuesday, October 21, 2014

Run boy, run...

Run boy, run. Yup!
Run as far as you can! My backpack is packed, car full of gas and ready to drive to nowhere.
Hahahaha. I wish!
In fact my backpack is full of shit, car can not drive to far and I am still in my small city.
But what I discovered is that writing this blog is making my life, here, more interesting. 
Actually I got an aim to wake up, to go out.
Something I was missing before. 
Well I think I am on a good way to change something. 
Hope change something for better.
-----------------
I decided to do this pictures in one day.
The idea for them was totally different but at the end I am satisfied and I think the look is great for my actualy mood. Well some days we like something and the other one we can not watch it.
This is what happened to me and this jacket.
I bought it around one and half year ago, We had our ups and downs, lets call it really difficult relationship, but I truly love it. Hope you will love it to!
Then enjoy it!

Jacket- Second Hand
Shirt- H&M
Pants- No name
Shoes- Dr. Martens
Backpack- No name


Well, I think this is it.
For sure you can expect another note in a few days.
I have few ideas how to run this blog in a future, so just give ma a little bit of time until I will realize some of them. Hope you will find it interesting. 
X.o.x.o
----------------
Fell free to comment, follow and like my posts.
I will appreciate any kind of activity.

     

Saturday, October 18, 2014

Hoodie

Good day?
 Doesn't seem like this at all.
The weather got worse and for now I am not even thinking about making a step outside of my home.
Unless I have a car then it is not that bad.
I can't be even mad cause I didn't have any plans except going to some of the local second hand shops but right now I am feeling to lazy to do this..
So, I guess I will stay in the bed as long as I can.
---------
Honestly, I can't wait to leave my hometown.
Hope Warsaw will make me feel better 'cause now Poland instead of making me happy is just depressing me. Every day look the same.
---------
Let's see the look I prepared for you guys today.
I feel totally like this!
Just to hide my head under the hoodie, sipping a hot coffee, smoking cigarette and doing nothing!
So let's say it is perfect outfit for days like today.
Days which I would call "pre-autumn-boredom".

Jeans Vest- Pull&Bear
T-shirt- H&M
Pants- No name
Shirt(around hips)- H&M
Shoes- Dr.Martens

Pictures and edit by Sara Czech


Once again I invite you to visit my profile on facebook, instagram and lookbook. 
As well in next note you can expect review of the movies I watched last week.
Some of them are good, some of them less.
Like it usually happens in life.
And at the end, one video which put the smile on my face even today!

     


                                                                                                                Pictures and edit by Sara Czech

Thursday, October 16, 2014

Total Black

Since I got back to Poland month ago, I don't have a lot of things to do. 
So I decided to run my site again. It's been a while since I've been here last time 
but I hope you are still wondering how am I doing.
If so, then keep following me and my new looks.
Here you go. First, after so long time, look which I called "total black".
No question asked. It is obvious why. Isn't it?

Hat- No name (bought in China)
Shirt- H&M
Pants- No name
Shoes- Dr. Martens

Pictures and edit by Sara Czech 
I need to admit it, it is not the best outfit for actuall weather in Poland.
It's getting colder day by day but I could handle it.
I still didn't get appropriate coat so...for now I am freezing hahaha.
 I just didn't plan stay in Poland, but my plans are changing every second of my life.
I am looking forward my moving to Warsaw (capitol of Poland) next month.
So everything seems like I am gonna warm place here for a little bit longer. 
That's why I will aslo have plenty of time for posting new looks.
So stay tuned, keep following news and I will appreciate some comments as well.
See you soon guys!

     Pictures and edit by Sara Czech